"ดอกไม้เปรียบเสมือนสีสัน แต่งเเต้มประดับโลก หากที่ใดไร้ซึ่งสีสันแห่งดอกไม้ที่นั่นก็เหมือนกัยขาดวิญญาณแห่ง ชีวิตเช่นกัน" (กุหลาบย่อมมีหนาม คนงามก็ย่อมมีจริต)

Friday, May 05, 2006

ยินดีต้อนรับทุกคนสู่โลกแห่งดอกไม้ ในนี้ได้อธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับส่วนประกอบของดอกไม้ และเป็นข้อมูลที่เหมาะเเก่การศึกษาเละน่าสนใจมาก เชิญศึกษาด้วยตัวเองl;

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
>